Podmínky využívání služeb serveru

23.04.2004

Uživateli (muži/ženě) je - stiskem tlačítka VLOŽIT INZERÁT ve formuláři vkládání inzerátu - poskytnut reklamní prostor pro inzerci mobilního telefonu (Služba). Uživatel tímto krokem zároveň souhlasí s níže uvedenými podmínkami a bere na vědomí všechna níže uvedená prohlášení a zavazuje se k jejich respektování:

- Každý vložený inzerát bude přístupný na obou doménových aliasech, jak ChciMobil.cz tak BazarMobil.cz, neboť obě domény sdílí shodný obsah.

- Provozovatel obsahové části serveru ChciMobil.cz a jeho aliasu BazarMobil.cz (Provozovatel) nebude zveřejňovat statistické údaje o využívání systému jednotlivými uživateli.

- Provozovatel bude systém provozovat maximálně eticky a v souladu s našimi zákony.

- Uživatel přebírá právní odpovědnost za slovní obsah kategorií 'Jméno', 'Adresa' a 'Web'. (Pokud by např. obsahovala prohlášení směřující k potlačení práv a svobod skupiny obyvatelstva, nebo vyjádření sympatií s takovýmito činy. apod.)

- Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoli inzerát vymazat ze svého systému.

- Uživatel souhlasí, že mu budou na e-mail uvedený v profilu zasílány reakce uživatelů na jeho inzerát vyplněné v prostředí služby, a že provozovatel může k takovéto reakci připojit reklamní odkaz.

- Uživatel souhlasí, že mu v případě potřeby bude na jeho e-mail zaslána důležitá informace související s provozem této Služby.

- Uživatel Službu využívá plně na své vlastní riziko.

- Provozovatel si vyhrazuje právo část nebo celou Službu do budoucna zpoplatnit.